Advokatkontoret Lykken og Myhr bistår privatpersoner og bedrifter i sivile saken innen blant annet:

1. Fast eiendom. 
        - Eiendomsoverdragelser. 
        - Tomtefeste. 
        - Reklamasjon / klage. 
        - Nabotvist / grensetvist.
        - Jordskifte.
        - Husleie. 
        - Odel. 
        - Sameie. 

    2. Foreldretvister. 
        - Barnefordeling.
        - Daglig omsorg / Fast bosted.
        - Samvær.
        - Farskapssaker.
        - Foreldreansvar. 
        - Samvær med tilsyn. 

    3. Barnevern.
        - Akutt plassering, § 4-6. 
        - Omsorgsovertakelse, § 4-12. 
        - Tvangsplassering § 4-24. 
        - Partsrettigheter for barn. 
        - Advokathjelp i undersøkelsesfasen. 

    4. Arv / skifte. 
        - Felleeieskifte / skilsmisse. 
        - Oppgjør etter endt samliv (samboere). 
        - Dødsbo. 
        - Testament. 
        - Ektepakt. 
        - Samboerkontrakt.

 
Ta kontakt med oss i dag, og første skritt mot en god løsning på saken er tatt!